Antikvarisk medverkan enligt KML

Antikvarisk konsultation

Gravvårdsinventering

Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys

Vårdprogram, vård- och underhållsplaner

Projektering och åtgärdsförslag inför restaurering och renovering

Konsultation stenfasader/stenarbeten

Byggnadsinventering och dokumentation

Färgundersökningar och färgsättningsförslag

Rådgivning vid förvaltning av äldre byggnader

Skadeinventering och skadeutredning