https://www.instagram.com/backman_antikvariekonsult/Den planerade kvällskursen i fönsterrenovering är inställd. Kursen var en del av Västmanlands läns museums utställning Hållbara rum och ett nytt datum kommer till våren. De anmälda till den inställda kursen kommer ha förtur till de nya platserna. Håll koll på min instagram så ser du när det kommer nya datum. http://www.instagram/antikvariekonsult.se

Lienshyttan – antikvarisk medverkan 2020

Restaureringsåtgärder på Lienshyttans masugn i Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun startar i sep 2020.

Emausskolan Västerås – Dokumentation och kulturhistorisk värdering

Emausskolan uppfördes 1957 efter ritningar av stadsarkitekt Per Bohlin.

Hedensbergs herrgård- antikvarisk medverkan

Hedensbergs herrgård ligger på en höjd i landskapet. Hällristningar under byggnaden visar att platsen varit viktig sedan bronsåldern.

Återbruk av industrianläggningar -tre exempel på hur industrianläggningar använts för levande rollspel.

Del av kursen Återbruk av industrianläggningar, masterprogrammet i kulturvård, Göteborgs universitet.

Exempel på projekt under annan ledning

Persboskolan – kulturhistorisk utredning

Persboskolan, f.d. Centralskolan i Skultuna uppfördes 1957.

Lienshyttan -Antikvarisk besiktning och åtgärdsförslag

den nuvarande hyttan i Lienshyttan, Skinnskatteberg byggdes 1894.

Sankt Nicolai kyrka – antikvarisk medverkan

Kvicksund – inventering av kulturhistoriska värden

Kontrolltorn, Kvicksundsbron. Foto: Västmanlands läns museum

Karmansbo smedja – antikvarisk medverkan

Tumbo kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar

Tumbo kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar