Om du vill ta del av rapporter och förundersökning är du välkommen att kontakta mig på sara@antikvariekonsult.se. Jag förmedlar rapporterna till lämpligt arkiv efter leverans. Om det för sig om byggnadsminnen eller kyrkor förmedlas rapport till ägare, respektive länsstyrelse, Svenska kyrkan. Samtliga rapporter förmedlas till respektive länsmuseums arkiv.

2021- Antikvarisk medverkan St Botvids kapell, belysningsåtgärder kor, Oxelösunds kommun, Södermanlands län

2021- Projektanställning Svenska kyrkan Västerås stift- Sockencentrainventering Västmanlands län

2021-2022- Antikvarisk medverkan Trångfors smedja, restaurering av vattenränna, Hallstahammar kommun, Västmanlands län

2021- Antikvarisk medverkan- Söder Enby, Sorunda, Nynäshamn kommun, Stockholms län

2021-Antikvarisk förundersökning- Hamnmagasinet Västerås, Västmanlands län

2021- Antikvarisk förundersökning- Kv Herta, Bryggeritomten, Västerås, Västmanlands län

2021- Antikvarisk förundersökning- Kopparhuset, Svenska metallverkens huvudkontor i Västerås, uppfört 1956.

2021- Fönsterrenoveringskurs, Västmanlands läns museum. Kursen var en del av Västmanlands läns museums utställning Hållbara rum

2020-2021 Antikvarisk medverkan- restaureringsåtgärder Lienshyttan, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län

Restaureringsåtgärder på Lienshyttans masugn i Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun startar i sep 2020 och fortsätter 2021

2020 Dokumentation och kulturhistorisk värdering Emausskolan Västerås, Västmanlands län

Emausskolan uppfördes 1957 efter ritningar av stadsarkitekt Per Bohlin.

2021-2021 Antikvarisk medverkan fönsteråtgärder Hedensbergs herrgård, Västerås kommun, Västmanlands län

Hedensbergs herrgård ligger på en höjd i landskapet. Hällristningar under byggnaden visar att platsen varit viktig sedan bronsåldern.