Om du vill ta del av rapporter och förundersökning är du välkommen att kontakta mig på sara@antikvariekonsult.se. Jag förmedlar rapporterna till lämpligt arkiv efter leverans. Om det för sig om byggnadsminnen eller kyrkor förmedlas rapport till ägare, respektive länsstyrelse, Svenska kyrkan. Samtliga rapporter förmedlas till respektive länsmuseums arkiv.

2022 Pågående. Flertalet uppdrag inom Västerås pastorat.

2021 avslutat Restaurang Elba, Västerås. Antikvarisk förundersökning.

2021-2022 Pågående. Kopparkontoret, Verkstaden 22. Antikvarisk sakkunnig.

2021- Antikvarisk medverkan St Botvids kapell, belysningsåtgärder kor, Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Uppdrag avslutat & avrapporterat.

2021- 2022 Avslutat. Projektanställning Svenska kyrkan Västerås stift- Sockencentrainventering Västmanlands län. Rapport finns hos mig, länsstyrelsen i Västmanlands län samt Västerås stift.

2021-2022 Pågående- Antikvarisk medverkan Trångfors smedja, restaurering av vattenränna, Hallstahammar kommun, Västmanlands län

2021- Antikvarisk medverkan- Söder Enby, Sorunda, Nynäshamn kommun, Stockholms län. Avslutat.

2021-Antikvarisk förundersökning- Hamnmagasinet Västerås, Västmanlands län. Avslutat.

2021- Antikvarisk förundersökning- Kv Herta, Bryggeritomten, Västerås, Västmanlands län. Avslutat.

2021- Antikvarisk förundersökning- Kopparhuset, Svenska metallverkens huvudkontor i Västerås. Avslutat.

2021- Fönsterrenoveringskurs, Västmanlands läns museum. Kursen var en del av Västmanlands läns museums utställning Hållbara rum

2020-2021 Antikvarisk medverkan- restaureringsåtgärder Lienshyttan, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Avslutat.

Restaureringsåtgärder på Lienshyttans masugn i Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun startar i sep 2020 och fortsätter 2021

2020 Dokumentation och kulturhistorisk värdering Emausskolan Västerås, Västmanlands län

Emausskolan uppfördes 1957 efter ritningar av stadsarkitekt Per Bohlin.

2021-2021 Antikvarisk medverkan fönsteråtgärder Hedensbergs herrgård, Västerås kommun, Västmanlands län

Hedensbergs herrgård ligger på en höjd i landskapet. Hällristningar under byggnaden visar att platsen varit viktig sedan bronsåldern.