Bäckman antikvariekonsult är ett konsultföretag verksamt i  och runt Mälardalen. Du kan kontakta mig när du behöver en antikvariska experter vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt projektering av restaureringsarbeten.

Företagets uppdragsgivare varierar från arkitektkontor och fastighetsbolag, Svenska kyrkan, kommuner och institutioner till bostadsrätts- och hembygdsföreningar samt privata fastighetsägare.

Bäckman antikvariekonsult är medlem i SPAB- Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier samt Nätverket för byggnadsvård i Västmanland och i Sörmland.